Ringsted Outlet

Ringsted, Danmark

Driftsmæssige planer:

  • Optimere lejersammensætningen ved proaktiv dialog med lejerne.
  • Øge udlejningsgraden (dialog med flere potentielle lejere).
  • Forberede mulighederne for at udvide centret med en fase 2.

De senere års positive takter for Ringsted Outlet er fortsat i 2017, og centret oplever fortsat vækst i både omsætning og antal besøgende. Kundetal udgjorde i de forløbne måneder af 2017 indeks 113 i forhold til samme periode i 2016, og omsætningen udgjorde indeks 109.

På udlejningssiden arbejdes der løbende med optimering af lejersammensætningen, og flere nye lejere åbnede butikker i centret i 2016. I 2017 har der ligeledes været flere nye butiksåbninger, bl.a. Schiesser og Lindt som begge åbnede butik i centret i foråret 2017, Ecco og Betty Barclay som begge åbnede i juni 2017, Kappa der åbnede i juli 2017 samt Skechers og H&M der åbnede i august 2017. Herudover er der indgået aftale med bl.a. Lacoste og Moss Copenhagen der begge har åbnet butik i centret i september 2017. Udlejningsgraden er derved øget yderligere og udgør nu 94 % af arealet. Der er samtidig god dialog med flere potentielle lejere, og det forventes at der i løbet af det kommende år vil blive skabt et endnu stærkere outletcenter.

Ringsted Outlet ejes i et 50/50-ejet joint venture med CapMan Real Estate. TK Development og CapMan Real Estate vil over de kommende år fortsætte med at udvikle centret og vil ligeledes arbejde videre med mulighederne for en udvidelse af centret.