Ringsted Outlet

Ringsted, Danmark

Driftsmæssige planer:

  • Optimere lejersammensætningen ved proaktiv dialog med lejerne.
  • Øge udlejningsgraden (dialog med flere potentielle lejere).
  • Forberede mulighederne for at udvide centret med en fase 2.

De senere års positive takter for Ringsted Outlet er fortsat i de første måneder af 2017. Kundetal udgjorde i de første måneder af 2017 indeks 113 i forhold til samme periode i 2016, og omsætningen udgjorde indeks 107.

På udlejningssiden arbejdes der løbende med optimering af lejersammensætningen, og flere nye lejere åbnede butikker i centret i 2016. Schiesser og Lindt åbnede begge butik i centret i foråret 2017. Herudover er der indgået lejeaftaler med Ecco og Betty Barclay der begge åbnede butik i centret i juni 2017 samt to andre spændende lejere der begge planlægger at åbne i centret medio 2017. Udlejningsgraden er derved øget til 89 % af arealet. Der er samtidig god dialog med flere potentielle lejere, og det forventes at der i løbet af det kommende år vil blive skabt et endnu stærkere outletcenter.

Ringsted Outlet ejes i et 50/50-ejet joint venture med CapMan Real Estate. TK Development og CapMan Real Estate vil over de kommende år fortsætte med at udvikle centret og vil ligeledes arbejde videre med mulighederne for en udvidelse af centret.