Sillebroen Shopping

Frederikssund, Danmark

Driftsmæssige planer:

  • Fortsætte ekstra markedsførings- og profileringskampagner af centret efter åbningen af biografen og Fitness.dk.
  • Optimering af restauranter, m.v.
  • Øge udlejningsgraden ved at indgå aftaler med nye lejere der kan styrke Sillebroen yderligere som en naturlig, daglig destination.

Som et vigtigt tiltag til at øge kundetilstrømningen og styrke omsætningen i Sillebroen blev der indgået aftale med Nordisk Film Biografer om etablering af en ca. 1.400 m2 biograf i Sillebroen, og biografen åbnede i august 2016. Den positive effekt som biografåbningen har, er et vigtigt led i den fortsatte optimering af lejersammensætningen i centret.

I 2016 skete der en væsentlig forbedring af lejersammensætningen i centret på trods af at Fona lukkede idet både Nordisk Film Biografer, Imerco, Søstrene Grene og Normal åbnede i centret. Primo 2017 lukkede Fakta dog sin butik i centret. I de forløbne måneder af 2017 udgjorde antal besøgende indeks 93 i forhold til samme periode i 2016, og omsætningen i centret udgjorde indeks 93, begge væsentligt påvirket af lukningen af Fona og Fakta.

Der er indgået lejekontrakt med Fitness.dk som åbnede i centret i oktober 2017. Det er ledelsens vurdering at dette koncept vil medvirke til at øge centrets tiltrækningskraft og i endnu højere grad gøre Sillebroen til en naturlig og daglig destination for forbrugerne i området.