Amerika Have

København, Danmark

Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S og TK Development, udvikler i et 50/50-ejet joint venture med AP Pension et projekt på Amerika Plads. Projektet – Amerika Have – omfatter ca. 12.000 m² ejerboliger og ca. 500 m² publikumsorienteret erhverv. Der er opført 121 kvalitetslejligheder, og der er solgt 114 ud af de 121 lejligheder. Udvikling, opførelse og salg af projektet er forløbet tilfredsstillende. Byggeriet er afsluttet, og de solgte enheder er efter regnskabsperiodens udløb overdraget til de respektive købere. Avancen fra salg af projektet indregnes i takt med at lejlighederne overdrages til de respektive købere, og dermed fra maj 2017.

For yderligere information, se venligst http://amerikahave.dk/