Amerika Have

København, Danmark

Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S og TK Development, har i et 50/50-ejet joint venture med AP Pension udviklet et projekt på Amerika Plads. Projektet – Amerika Have – omfatter ca. 12.000 m² ejerboliger og ca. 500 m² publikumsorienteret erhverv. Der er opført 121 kvalitetslejligheder, og der er solgt 119 ud af de 121 lejligheder. Udvikling, opførelse og salg af projektet er forløbet tilfredsstillende. Byggeriet er afsluttet, og den væsentligste del af de solgte enheder er i andet kvartal 2017/18 overdraget til de respektive købere. Avancen fra salg af projektet indregnes i takt med lejlighedernes overdragelse, og en væsentlig del af avancen er således realiseret og indregnet i Q2 2017/18.

For yderligere information, se venligst http://amerikahave.dk/