Amerika Have

København, Danmark

Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S og TK Development, har i et 50/50-ejet joint venture med AP Pension udviklet et projekt på Amerika Plads. Projektet – Amerika Have – omfatter ca. 12.000 m² ejerboliger og ca. 500 m² publikumsorienteret erhverv. Der er opført 121 kvalitetslejligheder, og der er solgt 119 ud af de 121 lejligheder. Udvikling, opførelse og salg af projektet er forløbet meget tilfredsstillende. Den væsentligste del af de solgte enheder er overdraget til de respektive købere i andet kvartal 2017/18 og de resterende solgte enheder er overdraget i tredje kvartal 2017/18. Avancen fra salg af projektet er indregnet i takt med lejlighedernes overdragelse.

For yderligere information, se venligst http://amerikahave.dk/