Galeria Tarnovia

Tarnów, Polen

Driftsmæssige planer:

  • Øge udlejningsgraden.
  • Ændre midlertidige kontrakter til almindelige kontrakter på vilkår der er tilfredsstillende for koncernen.
  • Fortsætte ekstra markedsførings- og profileringskampagner af centret.
  • Fokus på at opfylde covenants i relation til finansieringen af centret.

Galeria Tarnovia er påvirket af en stærk konkurrencesituation i byen. For at forbedre centret og øge dets konkurrenceevne er der sket en omlægning af lejerstrukturen hvilket har medvirket til at skabe et bedre kundeflow i centret. Herudover åbnede en biograf i centret i december 2016, og flere nye lejere kom til.

Disse tiltag har haft en positiv effekt på centret, og både omsætning og antal besøgende steg i 2016 i forhold til 2015. Den positive udvikling er fortsat i 2017 idet det dog særligt er biografen der bidrager til denne udvikling. I de forløbne måneder af 2017 udgjorde omsætningen i centret indeks 118 i forhold til samme periode i 2016, og antal besøgende udgjorde indeks 115.