Galeria Sandecja

Nowy Sącz, Polen

Driftsmæssige planer:

  • Fastholde en høj udlejningsgrad i centret.
  • Fortsætte ændringen af midlertidige kontrakter til almindelige kontrakter på vilkår der er tilfredsstillende for koncernen.
  • Forlænge uopsigeligheden på kontrakter med væsentlige lejere i det omfang disse ikke allerede er forlænget.
  • Optimere lejersammensætningen i centret, herunder udskiftning af svage lejere.
  • Forbedre 1. sal med bl.a. discountbutikker med et stort udvalg af varer til lave priser.

Efter i en periode at have været stærkt påvirket af et konkurrerende center som åbnede i byen i efteråret 2013, oplever Galeria Sandecja igen positive takter, om end i et langsommere tempo end tidligere forventet. Forskellige tiltag i tidligere år, herunder fokus på at skabe et stærkt lejermiks i stueplan og forbedre førstesalen, har medvirket til at den negative trend med faldende omsætning og besøgstal i centret er stoppet. I de forløbne måneder af 2017 udgjorde omsætningen indeks 112 i forhold til samme periode i 2016, og antal besøgende udgjorde indeks 102.

Med udgangspunkt i denne forbedrede situation for centret er der lagt en strategi for udlejningen det kommende år. Fokus er i første omgang at konvertere kortvarige lejeaftaler til sædvanlige lejekontrakter med lang uopsigelighed, og denne proces er i gang. I samme forbindelse er der bl.a. gennemført en opgradering af food courten i centret. Udlejningsgraden udgør 97 %.