Galeria Sandecja

Nowy Sącz, Polen

Driftsmæssige planer:

  • Fastholde en høj udlejningsgrad i centret.
  • Fortsætte ændringen af midlertidige kontrakter til almindelige kontrakter på vilkår,der er tilfredsstillende for koncernen.
  • Forlænge uopsigeligheden på kontrakter med væsentlige lejere i det omfang disse ikke allerede er forlænget.
  • Optimere lejersammensætningen i centret, herunder udskiftning af svage lejere.

Efter i en periode at have været stærkt påvirket af et konkurrerende center, som åbnede i byen i efteråret 2013, oplever Galeria Sandecja igen positive takter. Forskellige tiltag, herunder fokus på at skabe et stærkt lejermiks i stueplan, forbedre førstesalen og opgradere food courten, har medvirket til, at den negative trend med faldende omsætning og besøgstal i centret er stoppet, og i 2017 steg både omsætningen og antal besøgende i centret i forhold til 2016. Den positive udvikling for centret er fortsat i 2018.

Med udgangspunkt i denne forbedrede situation for centret er der lagt en strategi for udlejningen det kommende år. Processen med at konvertere kortvarige lejeaftaler til sædvanlige lejekontrakter med lang uopsigelighed fortsættes, og herudover er fokus at forlænge uopsigeligheden på kontrakter med væsentlige lejere, i det omfang disse ikke allerede er forlænget. Udlejningsgraden udgør 99 %.

Sideløbende hermed undersøges mulighederne for et salg.