Øvrige elementer i TK Developments forretningskoncept

Lokalsamfundet

TK Development ønsker at skabe projekter, der kan være med til at bidrage til en god udvikling i lokalområderne. Koncernen er med sit forretningskoncept med til at styrke det lokale erhvervsliv og bidrage til lokal beskæftigelse.

Udviklingen af koncernens projekter foregår i samarbejde med bl.a. lokale myndigheder, organisationer, lejere og investorer og kombinerer på den måde alle interessenters ønsker og behov til den mest optimale løsning for parterne som helhed.

Medarbejderne i koncernen opnår bl.a. herved en vigtig knowhow om de forskellige interessenters ønsker og behov. Dette er med til at sikre en effektiv fremdrift og en hurtig beslutningsproces i udviklingen af de enkelte projekter i koncernen.

Koncernens involvering i lokalområderne indebærer også, at TK Development indgår sponsorater/samarbejdsaftaler med lokale aktører inden for sport og kultur.

Grønt byggeri

Koncernen oplever en stigende efterspørgsel fra både lejere og investorer efter grønt byggeri. TK Development kan tilbyde, at koncernens projekter opføres som grønne byggerier i det omfang, det efterspørges af koncernens kunder.

Flere af koncernens projekter er opført som grønne byggerier og certificeret efter BREEAM-ordningen eller lignende.

Miljø

TK Development er bevidst om det generelle samfundsmæssige fokus på optimering af miljøforhold, herunder reduktion af CO2-udledning og fokus på grønt byggeri.

Ved køb af byggegrunde til koncernens projekter, undersøges jorden for eventuel forurening. Såfremt jorden er forurenet, bliver forureningen oprenset til formålet inden byggeriet opstartes, eller grunden vil ikke blive købt.

I projektudviklingen tilstræber koncernen at opnå en optimal balance mellem miljø, sociale forhold og indtjening i koncernen. I disse overvejelser indgår bl.a. materialevalg, design, energiforbrug og miljøbelastning i øvrigt.

Koncernens projekter søges gennemført uden unødig belastning af miljøet. TK Development samarbejder med lejere og investorer om at etablere fornuftige miljømæssige løsninger i forbindelse med udvikling og gennemførelse af nye projekter. Koncernen tilstræber bl.a., at der kan opnås et lavt energiforbrug i færdige projekter, og at projekterne opføres, så der sikres et godt indeklima og mulighed for et godt arbejdsmiljø for de pågældende medarbejdere, når projekterne er i drift.